Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4284