Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca – analiza delecji/duplikacji w genie LDLR metodą MLPA

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4276