Hemofilia A (badanie obecności poszczególnych eksonów w genie F8) – test MLPA

4-6 tyg.