HAPTOGLOBINA

4 dni
Powiązane hasła:

białko wiążące hemoglobinę, niedokrwistość hemolityczna, białko ostrej fazy