GRUPA KRWI + krew karta (jedno oznaczenie + dokument)

3 dni