Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – mutacja 310del14)

4-6 tyg.