FIBRYNOGEN

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

krzepnięcie, białko ostrej fazy | PROFLAB: 8, ELAB: 8