FIBRYNOGEN

1 dzień
Powiązane hasła:

krzepnięcie, białko ostrej fazy