Dysplazja wielonasadowa (gen COMP – eksony 13-16)

4-6 tyg.