Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – eksony 3-5)

4-6 tyg.