Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFNB1 – cały)

4-6 tyg.