CEA

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

(antygen karcinoembrionalny) (m.in. marker nowotworowy przewodu pokarmowego) | PROFLAB: 341, ELAB: 204