CA 19.9

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

(GI-MA) (m.in. marker nowotworowy przewodu pokarmowego) | PROFLAB: 340, ELAB: 208