Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (UACR)

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

ACR, UACR | PROFLAB: 14, ELAB: 299