W związku z zamiarem połączenia spółki VITALABO-Laboratoria Medyczne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza Plan Połączenia. 28.11.2023r.

Plan połączenia VITALABO_DIAGNOSTYKA