Najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Decyzją Ministerstwa Zdrowia obowiązującą od 1 grudnia 2023 r. realizacja szczepień przeciw COVID-19 prowadzona będzie w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach ogólnodostępnych.

W związku z tym Vitalabo Laboratoria Medyczne nie prowadzi szczepień.

https://serwiszoz.pl/aktualnosci-prawne/najnowsze-wytyczne-ministerstwa-zdrowia-dotyczace-szczepien-przeciw-covid19–8114.html


Koszty szczepień, w tym kwalifikacji i wykonania, są finansowane ze środków NFZ zgodnie z aktualnymi zarządzeniami:

  1. zarządzenie nr 155/2023/DGL prezesa NFZ z 31października 2023 r. dotyczące warunków umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptekach,
    LINK: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/2046/Zarzadzenie-155_2023_DGL
  2. zarządzenie nr 167/2023/DSOZ prezesa NFZ z 13 listopada 2023 r. zmieniające warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.
    LINK: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/2070/Zarzadzenie-167_2023_DSOZ