Jednorazowe zlecenie

Aby uzyskać dostęp do wyników badań, wprowadź jednorazowy numer zlecenia otrzymany w punkcie pobrań oraz datę urodzenia.

Sprawdź wyniki

Karta stałego klienta

Zaloguj się do swojego konta, wpisując nr Karty stałego klienta oraz hasło.

Sprawdź wyniki używając karty stałego klienta