MOCZNIK w dobowej zbiórce moczu

1 dzień (dni robocze)