GRUŹLICA – mocz BK automatyczny posiew automatyczny BACTEC MGIT

6 tyg.